Voluntariat Cultural pentru Tine(RI)


Cultura si Voluntariat pentru Tine(ri)

Cultura si Voluntariat pentru Tine(ri)

marți, 19 martie 2013

SECŢIUNE online - VIATA ASOCIATIVA SI OPORTUNITATI

OBIECTIV Editorial on-line -INFO UTILE ONG  culturale de tineret si voluntariat-SEV
 • SUBSECŢIUNE on-line CULTURA
 • SUBSECŢIUNE on-line TINERET 
 • SUBSECŢIUNE on-line Voluntariat - EVS 
DETALII  SUBSECŢIUNE on-line CULTURA

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI FINANTATORI PROIECTE CULTURALE  AUTORITATI PUBLICE LOCALE DIRECT FINANTATOARE PROIECTE CULTURALE 

Consiliul Județean Iași lansează un concurs de proiecte culturale cu premii de 500.000 de lei

Consiliul Județean Iași a lansat programul anual de finanțare a proiectelor din domeniul culturii – respectiv cultura scrisa si proiecte cultural – educative. Reprezentanții societatii civile pot depune propuneri de proiecte pana pe data de 12 august.

Suma alocata in 2013 din bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor din domeniul culturii, respectiv cultura scrisa si proiecte cultural-educative, este in valoare de 
500.000 lei, repartizata defalcat, după cum urmează:
- 150.000 lei – alocarea pentru cultura scrisa;
- 350.000 lei alocați proiectelor cultural-educative.

Cuantumul contribuției de la bugetul general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași nu poate depăși 90% din valoarea totala a proiectului si, de asemenea, suma alocata din bugetul Consiliului Județean Iași aceluiași solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selecționate, nu poate depăși o treime (1/3) din fondul total general alocat pentru finanțarea proiectelor din domeniul culturii.

Pentru domeniul cultura scrisa, valoarea maxima de finanțare a costurilor eligibile ale unui proiect nu va depăși suma de 15.000 lei, respectiv pentru domeniul proiecte cultural-educative, valoarea maxima de finanțare nu va depăși suma de 25.000 lei.
Documente anexate: Documentele-suport pentru apelul de propuneri  (arhiva Zip)


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI FINANTATORI PROIECTE CULTURALE  AUTORITATI PUBLICE LOCALE DIRECT FINANTATOARE PROIECTE CULTURALE 

Primăria Iași sprijină cu 80.000 de lei
proiectele din cultura scrisa

Municipiul Iași lansează programul anual de finanțare a proiectelor din domeniul culturii scrise, in conformitate cu prevederile Legii privind susținerea si promovarea culturii scrise nr. 186/2003 si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes general.

Selecția proiectelor din domeniul culturii scrise care vor primi finanțare de la bugetul local se va face de către o comisie de evaluare, special constituita.

Programul de selecție a proiectelor din domeniul culturii scrise pentru anul 2013 programează pe data de 28 iunie termenul-limita de depunere a proiectelor de către solicitanți.

Suma alocata in 2013 de la bugetul local, pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor din domeniul culturii scrise este in valoare de 80.000 lei.

Cuantumul contribuției de la bugetul local nu poate depăși 60% din valoarea totala a proiectului si, de asemenea, suma solicitata nu poate depăși o treime din fondul total alocat pentru finanțarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea  culturii scrise*) – Republicare

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise.
(2)În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înţelege domeniul de referinţă care  cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.

CAPITOLUL II: Măsuri de susţinere a culturii scrise

Art. 4
(1)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot  acorda sprijin financiar, parţial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor  publicaţii din categoria celor prevăzute la art. 1.
(2)Stabilirea publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar se face prin  selecţie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către  autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri şi  de redacţiile publicaţiilor.


DETALII  SUBSECŢIUNE on-line TINERET -      SITE oficial   www.dornatismana.ro             
-                           BLOG oficial   http://dornatismana.blogspot.com/

RETELE SOCIALE:
·Grupul Facebook  www.facebook.com/groups/dornatismana/   

-      Ghid înfiinţare si acreditare a unei organizaţii neguvernamentaleDETALII SUBSECŢIUNE on-line Voluntariat - EVS :

Acreditarea EVS

Pentru a putea primi sau trimite voluntari in stagii SEV, organizatiile trebuie acreditate, in acest fel urmarindu-se sa se indeplineasca standardele minime de calitate SEV. Procedura de acreditare reprezinta un proces la finalul caruia structura solicitanta este certificata cu privire la capacitatea sa materiala si umana de a implementa si gestiona proiecte de voluntariat in acord cu principiile, criteriile si filosofia SEV.

Cum?
Pentru a fi acreditat, un promotor trebuie sa depuna un formular de Manifestare a Intentiei (MI - click AICI pentru a il descarca), descriind motivatia sa generala  si idei privind activitati SEV. Formularul MI trebuie completat in engleza.
De asemenea, impreuna cu formularul de Manifestare a Intentiei - MI, promotorul trebuie sa mai depuna si un chestionar de acreditare (clickAICI pentru a il descarca), document care vine sa dezvolte ideile descrise in formularul de acreditare.
Acelasi promotor poate solicita unul sau mai multe tipuri de acreditare (ca Organizatie de Trimitere, Gazda sau Coordonatoare).

Cine poate solicita acreditarea?
 • Orice structura (organizatii neguvernamentale, asociatii, fundatii, etc.) infiintata  in Romania conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii
 • Scolile speciale pentru tineri cu dizabilitati
 • Structurile care se ocupa cu organizarea evenimentelor in domeniul tineretului, sportului si culturii

Cand?
Pentru trimiterea formularelor de Manifestare a Intentiei (MI) precum si a chestionarelor de acreditare, NU exista un termen limita.

Recomandarea este de a trimite aceste doua documente (formularul de MI si chestionarul de acreditare) cu suficient de mult timp inainte de a depune o candidatura pentru un proiect SEV - mai exact, cu cel putin 6 saptamani inainte.

De catre cine?
Acreditarea este efectuata de catre:
 • Agentia Nationala: pentru toti ceilalti promotori eligibili
 • Agentia Executiva: pentru promotori care sunt organizatii cu scop lucrativ care organizeaza un eveniment in domeniul tineretului, sportului sau culturii

Ce trebuie sa contina dosarul de acreditare?
Dosarul de acreditare se trimite numai prin posta, la adresa Agentiei si trebuie sa contina:
 • Formularul de Manifestare a Intentiei, completat NUMAI in limba engleza, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al structurii care solicita acreditarea
 • Chestionarul de acreditare, completat NUMAI in limba romana, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al structurii care solicita acreditarea
 • O copie a hotararii judecatoresti de infiintare
 • O copie a celui mai recent statut al organizatiei
 • Un CD cu formularul de Manifestare a Intentiei si chestionarul de acreditare, ambele in format WORD.

Ce se intampla apoi?
Evaluarea dosarului si procesul de acreditare (formularul de MI, chestionarul de acreditare, statutul si hotararea judecatoreasca de infiintare si CD-ul)  dureaza in medie  6 saptamani din momentul primirii in AN a acestuia.
In cazul aprobarii Agentia Nationala va aloca un numar de referinta MI si il comunica promotorului. Acest numar trebuie mentionat in orice formular de candidatura privind un proiect SEV in care este implicat respectivul promotor.
Acreditarea este valabila pentru perioada indicata in MI; cu toate acestea, durata maxima eligibila este de trei ani. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, acreditarea poate fi reinnoita prin avansarea unui nou formualr de MI.
Pentru a descarca formularul de manifestare a intentiei, click AICI.
Pentru a descarca chestionarul de acreditare, click AICI.
Baza de date a organizatiilor acreditate SEV este disponibila AICI. Organizatiile pot fi identificate in functe de variate criterii de cautare (tara, tip de acreditare, etc). 


Acreditarea structurilor SEV din regiunea Tarilor Partenere din Europa de Est si Caucaz (EECA)
Devine obligatorie incepand cu termenul limita R3 -1 iunie 2011 si se realizeaza de catre Centrul SALTO EECA conform unor proceduri specifice.
In acest sens, in vederea pregatirii parteneriatelor viitoare cu structuri din aceasta regiune partenera, verificati daca structura partenera este acreditata, deci eligibila ca partener in viitorul proiect SEV.
Mai multe informatii despre mecanismul de acreditare in regiunea Tarilor Partenere EECA  regasiti la urmatoarea adresa:
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-eeca/accreditations/


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu